Regulamentul oficial al concursului “Porsche Loves Tennis”

PIA - Banner Porsche - 1000 x 600

ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Porsche Loves Tennis” (denumit în continuare “Concurs”) este Porsche Inter Auto România, cu sediul social în Bd. Pipera nr. 2, et. 2, Voluntari, Ilfov, România, denumit în continuare ”Organizator”.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulament”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la Concurs.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu respectarea dreptului participanților la informarea cu privire la modificarea termenilor și condițiilor acestuia.

ART. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul ”Porsche Loves Tennis” va fi organizat şi se va desfăşura în perioada 2-16 iulie 2018 (”Durata Concursului”), prin intermediul paginii de Facebook Porsche Brand Romania – https://www.facebook.com/PorscheRo/ .

ART. 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul se adresează oricarei persoane fizice care a împlinit 18 ani, cu rezidență în România, care utilizează un cont de Facebook şi urmează indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea.

O persoană se poate înscrie doar o singură dată în Concurs, pe întreaga Durată a Concursului.

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, până la data începerii acestuia, inclusiv, 2 iulie 2018. Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare neechivocă, expresă şi integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament.

Prin participarea la Concurs, participanţii își dau implicit și neechivoc consimţământul pentru prelucrarea datelor lor cu caracter personal și includerea acestora în baza de date a companiei Porsche Inter Auto România, în vederea tragerii la sorți și a expedierii premiilor către câștigători. 

Dreptul de participare aparţine în exclusivitate persoanelor fizice care îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament. Nu sunt eligibili pentru a participa la Concurs angajații Organizatorului, rudele și afinii acestora, până la gradul IV inclusiv.

ART. 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura în perioada 2-16 iulie 2018, exclusiv pe pagina de Facebook Porsche Brand Romania – https://www.facebook.com/PorscheRo/ (denumită în continuare „Pagina de Facebook”).

Pentru a fi înscriși la concurs, participanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • să dețină un cont de Facebook propriu;
  • să citească cronica meciurilor de tenis de la Wimbledon de pe mirceamester.ro din ziua în care vor să participle, distribuită în postarea de concurs;
  • să răspundă corect la întrebarea de concurs, într-un comentariu la postarea care distribuie cea mai recentă cronică de pe mirceamester.ro, până la ora 16.00 în ziua următoare sau așa cum este anunțat în postarea de Concurs din ziua în care dorește înscrierea la Concurs;
  • comentariul trebuie să respecte condițiile menționate la Art. 6 din prezentul Regulament.

Vor fi luate în considerare, pentru înscrierea în Concurs și tragerea la sorți, numai răspunsurile corecte din comentariile publicate la postarea celei mai recente cronici distribuite pe Pagina de Facebook.

ART. 6. CONDIŢII DE VALIDARE

Pentru ca un câştigător să fie considerat validat și înscris în tragerea la sorți, el trebuie să îndeplinească concomitent următoarele condiţii:

  • să detina un cont de Facebook propriu;
  • să îndeplinească toate condiţiile privind dreptul de participare, așa cum sunt specificate la Art. 4 și Art. 5 din Regulament;
  • să răspundă corect la întrebarea de Concurs din ziua respectivă, printr-un comentariu publicat la postarea de distribuire a celei mai recente cronici de pe mirceamester.ro, până la ora 16.00 din ziua următoare sau așa cum este anunțat în postarea din ziua în care dorește să se înscrie la Concurs;
  • răspunsul la întrebare trebuie să fie însoțit de hashtag-ul oficial al concursului, #PorscheTennisFan; astfel, comentariul va fi de tipul: răspuns întrebare #PorscheTennisFan.

Orice încercare de fraudare a sistemului și de creștere artificială a şanselor de câştig de către participanţi va fi sancţionată prin înlăturarea din Concurs a acestora. Fiecare participant poate să înscrie un singur comentariu pe întreaga Durată a Concursului.

ART. 7. PREMIILE CONCURSULUI

Premiile concursului constau în obiecte promoționale Porsche – benzi de yoga sport, sticle sport Cayenne, viziere sport tenis și cărți Porsche Principle – și vor fi acordate prin tragere la sorți, înscriind în random.org numerele aferente participanților care au răspuns corect la întrebarea de Concurs.

Se vor acorda 13 premii, câte un premiu în fiecare zi din perioada 3-16 iulie, cu excepția zilei de 9 iulie (duminică, 8 iulie, nu vor avea loc meciuri pe iarba de la Wimbledon).

Un participant nu poate primi decât un singur premiu pe întreaga Durată a Concursului.

ART. 8. TRAGEREA LA SORȚI ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi, prin intermediul www.random.org. Fiecare extragere va avea loc a doua zi după publicarea cronicii pe www.mirceamester.ro, iar câștigătorul fiecărei zile va fi anunțat printr-o postare separată, pe pagina de Facebook Porsche Brand Romania – https://www.facebook.com/PorscheRo/. Primul câștigător va fi anunțat pe data de 3 iulie, iar ultimul, luni, 16 iulie.

Câştigătorii au la dispoziţie 48 (patruzecișiopt) de ore de la publicarea numelor acestora pentru a transmite către Porsche Inter Auto România, printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook Porsche Brand Romania, datele personale de contact (nume complet, număr de telefon, adresă de e-mail) și adresa de livrare, pentru a fi contactaţi şi a le fi expediat premiul câștigat. În cazul în care câștigătorii nu transmit datele către Organizator în decurs de 48 de ore de la afișare, vor fi contactate rezervele. Numărul rezervelor este de 3, pentru fiecare zi de Concurs.

Organizatorii nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea premiile. În cazul în care un câştigător nu poate fi premiat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/greşite), Organizatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene.

ART. 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.

ART. 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Porsche Inter Auto România este înregistrată ca operator date cu caracter personal, la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 6084 / 2007.

Datele personale ale persoanelor fizice furnizate în cadrul concursului vor fi prelucrate de Organizator cu respectarea confidențialității și a prevederilor legale, în scopul acordării premiilor persoanelor fizice participante, precum și în scop de marketing și publicitate, respectiv pentru trimiterea de informații despre produsele și campaniile Organizatorului, participanților la Concurs.

Prin participarea la acest Concurs, orice participant persoana fizică îşi dă acordul expres şi neechivoc ca datele sale personale comunicate Organizatorului să intre în baza de date a acestuia, în vederea validării, atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorilor de promoţii. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor.

În absența acestui acord, participantul nu poate participa la Concurs. Participantul la Concurs, în calitate de persoana vizată, are, conform Regulamentului General privind Prelucrarea Datelor, următoarele drepturi: Dreptul de acces, dreptul de rectificare sau stergere, restrictionarea prelucrarii, portabilitatea datelor, obiectia privind prelucrarea datelor in temeiul legal al interesului legitim, retragerea consimtamantului si dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de supraveghere.Pentru exercitarea oricaruia din drepturile mentionate anterior, va rugam sa ne comunicati in scris, cu data si semnatura la sediul Porsche Inter Auto Romania, Bd. Pipera Nr. 2, Et. 2, Voluntari, Ilfov.

ART. 11. TAXE ȘI IMPOZITE

Porsche Inter Auto România se obligă să achiziționeze premiile, să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute de către câştigători în Concurs, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

ART. 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant pe blogul oficial al companiei: blog.piaro.ro.

ART. 13. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

ART. 14. DIVERSE

Contestațiile se trimit pe e-mail, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii Concursului, pe adresa florina.iftimoae@premiumpr.ro.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata Concursului şi va face public acest lucru.

Prezentul regulament a fost întocmit astăzi, 2 iulie 2018.

 

PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L., prin

Alin Tapalagă

Director General

This entry was posted in Concurs PIA Romania and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *