Regulamentul oficial al concursului „Masina potrivita in locul potrivit”

Regulamentul oficial al concursului „Mașina potrivită în locul potrivit”

ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului „Mașina potrivită în locul potrivit” (denumit in continuare “Concurs”) este Porsche Inter Auto România, cu sediul social in Bd. Pipera nr. 2, et. 2, Voluntari, Ilfov, România denumit in continuare ”Organizator”.

Concursul se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentul regulament (denumit în cele ce urmează “Regulamentul”). Termenii și condițiile prezentului Regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la Concurs.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, cu respectarea dreptului participantilor la informarea cu privire la modificarea termenilor si conditiilor Regulamentului.

PBN

ART. 2. DURATA ŞI ARIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul „Mașina potrivită în locul potrivit” va fi organizat şi se va desfăşura în perioada 2-9 noiembrie 2017 – („Durata Concursului”), prin intermediul paginilor de Facebook Porsche București Nord și Porsche București Vest 1.

ART. 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul se adresează oricărei persoane fizice care a împlinit 18 ani, cu rezidența în România, care utilizează un cont de Facebook şi urmează indicaţiile prezente în acest Regulament pentru a-şi valida participarea.

O persoană se poate înscrie doar o singură dată pe fiecare dintre cele două pagini de Facebook.

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Concursul este deschis tuturor persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani, până la data începerii acestuia, inclusiv, 2 noiembrie 2017. Participarea la acest Concurs are valoare de acceptare neechivocă, expresă şi integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la Concurs se consideră că participanţii şi-au dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal si includerea acestora în baza de date a companiei Porsche Inter Auto România.

Dreptul de participare aparţine în exclusivitate persoanelor fizice care îndeplinesc condiţiile impuse de Regulament.

La Concurs nu pot participa angajați ai Organizatorului sau ai celorlalte companii din Porsche Group, precum și rudele de gradul I ale acestora.

ART. 5. MODUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfăşura în perioada 2-9 noiembrie 2017, pe paginile de Facebook Porsche București Nord (denumită în continuare „pagina PBN”) și Porsche București Vest 1 (denumită în continuare „pagina PBV1”).

Pentru a participa la concurs, participanţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

  • Să dețină un cont de Facebook propriu;
  • Să publice, într-un comentariu la postarea de concurs, o fotografie cu mașina lor Skoda sau Volkswagen într-un decor de toamnă, alături de hashtagul #toamnameacuSkoda sau #toamnameacuVW (în funcție de marca mașinii), până la data și până la ora anunțate de Organizator în postarea de concurs.

Exemplu de postare:

#toamnameacuVW

23157618_1727989460568242_663590404_o

Premiile concursului – 6 premii pe pagina PBN și 6 premii pe pagina PBV1 – constau în șepci Volkswagen și rucsacuri Skoda și vor fi acordate prin tragere la sorți, înscriind în random.org numerele aferente comentariilor care respectă condițiile mai sus menționate..

Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 10 noiembrie, până la ora 18.00, pe fiecare dintre cele două pagini de Facebook ale Organizatorului.

ART. 6. CONDIŢII DE VALIDARE

Pentru ca un câştigător să fie considerat validat, el trebuie să îndeplinească, concomitent, următoarele condiţii:

  • Să detina un cont personal de Facebook;
  • Să îndeplinească condiţiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 și Art. 5 din Regulament;
  • Să publice, într-un comentariu la postarea de concurs, o fotografie cu mașina sa Skoda sau Volkswagen într-un decor de toamnă, alături de hashtagul #toamnameacuSkoda sau #toamnameacuVW, până pe data de 9 noiembrie, ora 00.00;

Orice încercare de fraudare a sistemului de către participanţi, care încearcă să îşi mărească artificial şansele de câştig, va fi sancţionată prin înlăturarea lor din Concurs. Fiecare participant poate să se înscrie cu un singur comentariu la fiecare postare, în caz de comentarii multiple fiind eliminat din Concurs.

ART. 7. PREMIILE CONCURSULUI

Premiile oferite în cadrul Concursului sunt, după cum urmează:

Porsche București Nord:

  • 3 șepci Volkswagen;22197680_1697482216952300_1222414467_o
  • 3 rucsacuri Skoda;

rucsac PBN

Porsche București Vest 1:

  • 3 șepci Volkswagen GTI;

sapca GTI

  • 3 rucsacuri Skoda.

Rucsac Skoda PBV1

ART. 8. TRAGEREA LA SORȚI ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Mecanism de tragere la sorți:

Câştigătorii vor fi desemnaţi prin tragere la sorţi prin intermediul www.random.org. Pentru extragerea câștigătorilor, se vor realiza liste separate cu posesorii de mașini marca Skoda și cu posesorii de mașini marca Volkswagen, pentru corelarea premiilor cu marca mașinii deținute.

Câștigătorii vor fi anunțați pe data de 10 noiembrie, printr-o postare pe fiecare dintre cele două pagini de Facebook – pagina PBN și pagina PBV1.

Un participant poate câștiga un singur premiu în cadrul concursului ”Mașina potrivită în locul potrivit”.

Câştigătorii au la dispoziţie până marți, 14 noiembrie, ora 12.00, să transmită catre Organizator, printr-un mesaj privat pe pagina de Facebook pe care au participat la concurs, datele personale de contact şi identificare (adresă, nume complet, număr de telefon), pentru a fi contactaţi şi a li se trimite premiul câștigat. În cazul în care câștigătorii nu transmit Organizatorului datele de contact până marți, 14 noiembrie, ora 12.00, vor fi contactate rezervele. Numărul rezervelor este de 3 pentru fiecare marcă (3 rezerve Skoda și 3 rezerve VW pentru pagina PBN; 3 rezerve Skoda și 3 rezerve VW pentru pagina PBV1).

Organizatorii nu îşi asumă răspunderea de a remedia viciile, de orice natură, pe care le-ar putea avea premiile. În cazul în care un câştigător nu poate fi premiat din motive independente de organizator (datele furnizate sunt incomplete/greşite), Organizatorul nu-şI asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestor termene.

ART. 9. ALTERNATIVE ALE PREMIILOR

Câştigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor în bani şi nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor.

ART. 10. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Porsche Inter Auto România este înregistrată ca operator date cu caracter personal, la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în baza notificării nr. 6084 / 2007.

Datele personale ale persoanelor fizice completate pe formularul de înscriere vor fi prelucrate de Organizator cu respectarea confidențialității și a prevederilor legale în scopul acordării produselor persoanei fizice participante, precum și pentru scop de marketing și publicitate, respectiv pentru trimiterea către Participant de informații despre produsele și campaniile Organizatorului.

Prin participarea la acest program, orice participant persoana fizică îşi dă acordul expres şi neechivoc ca datele sale personale comunicate Organizatorului să intre în baza de date a acestuia, în vederea validării, atribuirii premiilor şi îndeplinirii obligaţiilor fiscale ale organizatorilor de promoţii. Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor Participanţilor.

În absența acestui acord, Participantul nu poate participa la program. Participantul la program, în calitate de persoană vizată, are, conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul la opoziţie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi dreptul de a se adresa justiţiei (art. 18).

Participanţii au dreptul de a obţine de la Organizator, la cerere şi în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta şi au de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu exceptia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată catre Porsche Inter Auto România, Bd. Pipera nr. 2, et. 2, Voluntari, Ilfov, România.

ART. 11. TAXE SI IMPOZITE

Porsche Inter Auto România se obligă să achiziționeze premiile, să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile sub formă de premii obţinute de către câştigători în această campanie, în conformitate cu reglementările Codului Fiscal în vigoare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu aceste venituri fiind în sarcina exclusivă a câştigătorilor.

ART. 12. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul de participare și de desfăşurare a Concursului este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe blog.piaro.ro.

ART. 13. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs poate înceta în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie caz de forţă majoră, conform legislaţiei în vigoare, sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea şi desfăşurarea concursului cu caracter promoţional să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

ART. 14. DIVERSE

Contestațiile se pot trimite pe e-mail, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii Concursului, pe adresa florina.iftimoae@premiumpr.ro.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica datele şi durata Concursului şi va face public acest lucru.

Prezentul regulament a fost întocmit astăzi, 2 noiembrie 2017.

PORSCHE INTER AUTO ROMANIA S.R.L.

Participanți înscriși în concurs pe pagina Porsche București Vest 1:

SKODA

1 Costy Damian
2 Gasper Florin
3 Victor Gheorghe
4 Alexandru Baba
5 Toni Dan Marginean
6 Alexandru Claudiu Pana
7 Adrian Suditu
8 George FLo
9 Daniel Ciocirlan
10 Diaconu Marin
11 Tanase Mihai Alexandru
12 Cristi Cristi
13 Vlad Caragea
14 Sarbu Cosmin
15 Popescu Cristian
16 Stoian Marian

VOLKSWAGEN

1 Andrei Fota
2 Andrei Pintilie
3 Valentin Balaban
4 Marius Filip
5 Alex Patru
6 Alex Paguba
7 Alex Vitan
8 Dinu Alin
9 Chiran Daniel-Marian
10 Catalin Serban
11 George Mădălin
12 Cristian Ercuş
13 Luca Ionut
14 Radu Fifiita
15 Andrei Manaila
16 Dinca Gabriel
17 Ionut Damian
18 Viorel Botea
19 Horia Petrescu
20 Ionut M. Alexandru
21 Munteanu Catalin
22 Laurentiu Gabriel
23 Eugen Stan
24 Gaman Adrian
25 Silviu Dinu
26 Stefan Vlad
27 Cristian Florin
28 Adm Adm
29 Marinoiu Valentin
30 Feghea Matafaka
31 Coman Daniel-Costel
32 Mogos Alinn
33 Adrian Ilie
34 Alex Vlad
35 Maxim Ciontoloi
36 Adrian Murgan
37 Tudorache Viorel
38 Doru Scurtu
39 Adrian Dumitrascu
40 Andrei Theodor Suciu
41 Petrus Aurelian Negru
42 Antonio Michel
43 Mihai Brad
44 Nicolae Caminschi
45 Cristi Iancu
46 Tavi Niţu
47 Dan Mogos

Participanți înscriși în concurs pe pagina Porsche București Nord:

SKODA

1 Adrian Costin Alexe
2 Anghel Iulian
3 Răzvan Gabriel Dincă
4 Marian Diaconu
5 Alexandru Claudiu Pana
6 Elvyss Smaranda
7 Toni Dan Marginean
8 Florina Dumitrescu
9 Ionita Alin
10 Ionut Jercan
11 Mihai Racoviţă Jalova
12 Octav Paul
13 Lucian Șlincu
14 Pascu Antonio
15 Matei Mihai
16 Goblen Croset
17 Cosmin Crețu
18 Ionescu Bogdan
19 Popescu Cristian
20 Maryan Barbu

VOLKSWAGEN

1 Ionut Ecobici
2 Andy Coman
3 Geany Gianny
4 Andrei Ionescu
5 Iancu Andrei
6 Bogdan Gabriel
7 Tinca Florin Gabriel
8 Cata Don
9 Negura Ionut
10 Alex Paguba
11 Alex Andru
12 Andrei Spataru
13 Gabriel George Niculae
14 Neagu Alexandru
15 Lassel Mihai Cristian
16 Răzvan Gabriel Dincă
17 Mircea Alexandru
18 Trifan Yogi Cosmin
19 Vali Wox
20 Justin Avadanei
21 Madalina Mirita
22 Cherciov Dumitru
23 Jhonny Jhonnell
24 Laurentiu Gabriel
25 Lazar Daniel
26 Max Dobrinoiu
27 Gigi Antonio Dragan
28 Roby Boja
29 Valentin Constandache
30 Nistor Marius
31 Neagu Andrei
32 Fely B Fely
33 Maxim Ciontoloi
34 Rosca Alex
35 Razvan Bucsoiu
36 Tudorache Viorel
37 Adrian Musca
38 Dan Mogos
39 Mihai Brad
This entry was posted in Concurs PIA Romania and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *